WOZ-waarde te hoog?

huisverkopen_zg3

Wij nemen de zorgen van een bezwaarprocedure van u over.
De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vastgesteld. Als u het niet met de waarde eens bent, kunt u met de gemeente contact opnemen. Maar wanneer u liever niet zelf het gesprek met de gemeente voert, dan kunt u ook met ons telefonisch of via deze website contact opnemen.

Wees op tijd voor bezwaar maken.
Bezwaar tegen de WOZ-beschikking moet binnen zes weken na ontvangst (dagtekening) ingediend worden. Na deze periode vervalt het recht om bezwaar aan te tekenen.

Goede dienstverlening is nooit gratis.
Wij verzorgen uw bezwaarprocedure. Wanneer na onze eerste beoordeling met u besloten wordt om de bezwaarprocedure te starten, dan betaalt u ons eenmalig € 35,00 (dit is inclusief BTW). Voor de kosten van procesvoering, eventuele hoorzittingen en taxatie bent u ons niets verschuldigd. Deze kosten worden vergoed uit de reguliere wettelijke procesvergoedingsregeling.

Hoe werkt het?

Stap 1: Aanmelden
Via het bezwaarformulier op deze pagina meldt u zich bij ons aan. Na ontvangst van uw gegevens doen wij een eerste beoordeling. Vervolgens communiceren wij met u wat onze eerste bevindingen zijn. Wij doen niet mee aan de praktijk van no cure no pay bureau’s die vaak bezwaar maken om maar de vergoeding van bezwaar maken te kunnen incasseren. Een bezwaarprocedure wordt alleen na overleg over de haalbaarheid met u opgestart.

Stap 2: Machtiging terugsturen
Na overeenstemming over het indienen van het bezwaarschrift ontvangt u van ons een machtigingsformulier.  Na ontvangst van deze ingevulde en ondertekende machtiging wordt het bezwaar namens u door ons in werking gezet.

Stap 3: Bezwaarschrift
Aan de hand van de door u en uw gemeente verstrekte gegevens stellen wij een bezwaarschrift op en dienen dat in bij uw gemeente. Indien nodig wordt uw pand ter onderbouwing van het bezwaar getaxeerd door een gecertificeerde taxateur. Wij vertegenwoordigen u bij eventuele hoorzittingen bij de gemeente.

Stap 4: Uitspraak gemeente op bezwaar
De gemeente doet uitspraak op het ingediende bezwaar. Dit kan wel 3 tot 9 maanden duren.

Stap 5: Uitspraak gegrond?
De gemeente stemt in met het door ons ingediende bezwaar en wijzigt de WOZ-waarde. De bezwaarprocedure is met succes voor u afgerond.

Stap 6: Uitspraak ongegrond?
De gemeente wijst uw bezwaar af. Alleen na uitvoerig overleg met u gaan wij eventueel tegen de beslissing van de gemeente in beroep bij de rechtbank. Een andere en goedkopere mogelijheid is om bij de volgende (jaarlijkse) WOZ-ronde een nieuwe bezwaarprocedure te starten. Deze zal eerder succesvol zijn omdat wij dan kunnen ingaan op de gronden voor afwijzing door de gemeente uit het afgelopen jaar.

Algemene Voorwaarden 2017 bij WOZ-bezwaarprocedure

Vul het bezwaarformulier in

Voornaam*

Achternaam

Adres + huisnummer

Postcode

WOZ waarde per 1-1-2017

Eigen inschatting WOZ waarde per 1-1-2017

Datum aanslag/beschikking

Kenmerk/nummer aanslag/beschikking

Wat was uw WOZ waarde per 1-1-2016

Uw email*

Uw telefoonnummer

Geef aan hoe u de staat van onderhoud van uw woning inschat:
SlechtRedelijkVoldoendeGoedUitstekend

Geef aan hoe uw woning geïsoleerd is:
SlechtRedelijkVoldoendeGoedUitstekend

Geef aan hoe u de kwaliteit van het schilderwerk inschat:
SlechtRedelijkVoldoendeGoedUitstekend

Leeftijd keuken:

Leeftijd sanitair:

Leeftijd CV:

Zijn er in de directe nabijheid van uw woning omstandigheden die van invloed zijn op de waarde?

(scholen, horeca, bedrijvigheid, aardbevingsgebied, windmolen, zendmast, leegstand)

Opmerkingen

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden